Op weg naar minder verkeersslachtoffers?

Pilot rond het kruispunt Beetsterzwaag.

Hectometerpaaltjes aangepast
Op woensdag 5 november was het eindelijk zover: over een traject van 3 kilometer zijn aan beide kanten van de weg, rond het kruispunt Beetsterzwaag, hectometerpaaltjes aangepast met een soepel lopende “rol” Uilen kunnen nu niet meer op het aangepaste hm-paaltje zitten. Als alternatieve zitplaats zijn op 4 meter afstand van de rijbaan palen met een houten T-constructie van 3 meter hoogte geplaatst. Rijkswaterstaat heeft ingestemd met het houden van een praktijkproef bij Beetsterzwaag.
De financiering van het project is gedragen door: het Bettie Wiegmanfonds, de BFVW en Vogelbescherming Nederland.
Rijkswaterstaat heeft vergunning gegeven en logistieke medewerking verleend.
Artikel Vogelbescherming:Pilot met hectometerpaaltjes. (http://www.kerkuil.com/content/17825/download/clnt/55528_Pilot.pdf)